Etusivu » Työnhakijan tietosuojaseloste

Työnhakijan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterin nimi: Työnhakijarekisteri

2. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Antennimestarit Oy
Y-tunnus: 0106544-7
Osoite: Hernepellontie 15 G, 00710 HELSINKI
Puhelinnumero ja sähköposti: 09-786528, snellman@antennimestarit.fi

3. Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: Tuija Ilomäki
Osoite: Hernepellontie 15 G, 00710 HELSINKI
Puhelinnumero ja sähköposti: 050-3456555, tuija.ilomaki@antennimestarit.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
Henkilötietoja käsitellään työnhakijan valitsemiseksi ja tavoittamiseksi.

5. Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu hakijan suostumukseen.

6. Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja henkilötietoryhmät:
Henkilöryhmät: Työnhakija
Tietosisältö: Nimi, henkilötiedot, yhteystiedot, työkokemus
Henkilötietoryhmät: Kuituhitsaaja ja teleasentaja

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:
Antennimestareiden työntekijöiden rekrytoinnista vastaavat henkilöt

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot: Hakija
Työhistoria: Todistukset ja entiset työnantajat.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Viranomaiset

10. Henkilötietojen eri tietoryhmien suunnitellut säilytysajat
Hakijan määrittelemän ajan.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)
Henkilötiedot säilytetään: yrityksen palvelimella, tiedonhallinta-, toimisto-, sekä taloushallintaohjelmien osalta palveluntarjoajan pilvipalvelussa. Kaikki palvelut ja sijainnit on suojattu erillisillä palomuureilla ja salasanoin. Työasemat, joilla on mahdollisuus päästä tarkastelemaan näitä tietoja on suojattu salasanoin. Kaikki henkilöt joilla on pääsy tietoihin ja perusteltu syy niitä tarkastella on perehtynyt niistä annettuihin ohjeisiin ja allekirjoittanut salassapito- ja vaitiolovelvollisuus lomakkeen.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Kaikilla rekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus saada tiedot mihin hänen tietojansa käytetään tästä selosteesta tai rekisterinpitäjältä. Kaikilla rekisteriin merkityillä on oikeus saada häntä koskevat tiedot rekisteristä. Pyyntö esitetään, joko sähköisesti tai kirjallisena. Henkilöllisyys todetaan rekisterinpitäjän osoitteessa virallisesti henkilöllisyystodistuksesta. Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää oikaisua häntä koskevien tietojen osalta tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista, sekä oikeus vastustaa tällaista käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle :

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Rekisteröidyllä on oikeus tietää tietojen alkuperä, joita hän ei ole itse luovuttanut. Rekisteröidyn tietoja ei käsitellä sähköisesti profilointi tarkoituksessa.