Etusivu » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Antennimestarit Oy
Y-tunnus: 3289106-3
Osoite: Hernepellontie 15 G, 00710 HELSINKI
Puhelinnumero ja sähköposti: 09-786528, snellman@antennimestarit.fi

3. Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: Tuija Ilomäki
Osoite: Hernepellontie 15 G, 00710 HELSINKI
Puhelinnumero ja sähköposti: 050-3456555, tuija.ilomaki@antennimestarit.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan tavoittamiseksi, palvelun toimittamiseen, laskutuksen ja mahdollisten viranomaisilmoitusten tekoon.

5. Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai Antennimestareiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, joissa noudatetaan Antennimestareiden tietosuojakäytäntöä.

6. Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja henkilötietoryhmät:
Henkilöryhmät: Asiakkaat
Tietosisältö: Nimi, henkilötiedot, yhteystiedot, yritys, työtehtävät, käytetyt palvelut
Henkilötietoryhmät: Urakoitsijat, laskijat, työnjohtajat, tilaajat ja asentajat

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:
Antennimestareiden henkilökunta, sopimus yhteistyökumppanit, aliurakoitsijat, operaattorit ja viranomaiset

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot: Asiakas, yhteistyökumppanit, tilaajavastuu.fi ja YTJ- rekisteri
Työntekijätiedot: Asiakas

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Operaattorit ja viranomaiset

10. Henkilötietojen eri tietoryhmien suunnitellut säilytysajat
Työtehtävien osalta takuuajan ja sopimusvelvoitteiden määrittelemän ajan.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)
Henkilötiedot säilytetään: yrityksen palvelimella, tiedonhallinta-, toimisto-, sekä taloushallintaohjelmien osalta palveluntarjoajan pilvipalvelussa. Kaikki palvelut ja sijainnit on suojattu erillisillä palomuureilla ja salasanoin. Työasemat, joilla on mahdollisuus päästä tarkastelemaan näitä tietoja on suojattu salasanoin. Kaikki henkilöt joilla on pääsy tietoihin ja perusteltu syy niitä tarkastella on perehtynyt niistä annettuihin ohjeisiin ja allekirjoittanut salassapito- ja vaitiolovelvollisuus lomakkeen.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Kaikilla rekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus saada tiedot mihin hänen tietojansa käytetään tästä selosteesta tai rekisterinpitäjältä. Kaikilla rekisteriin merkityillä on oikeus saada häntä koskevat tiedot rekisteristä. Pyyntö esitetään, joko sähköisesti tai kirjallisena. Henkilöllisyys todetaan rekisterinpitäjän osoitteessa virallisesti henkilöllisyystodistuksesta. Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää oikaisua häntä koskevien tietojen osalta tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista, sekä oikeus vastustaa tällaista käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Rekisteröidyllä on oikeus tietää tietojen alkuperä, joita hän ei ole itse luovuttanut. Rekisteröidyn tietoja ei käsitellä sähköisesti profilointi tarkoituksessa.